Kto przygarnie Bronka?


Bronek to około roczny, czarny kocurek z białymi łapkami i białą krawatką. Od zimy 2015 błąka się po Osiedlu Traugutta w Krośnie, w rejonie ulicy Batorego. Jest oswojony, miauczy do ludzi, wskakuje na balkony mieszkań na parterze. Jest dokarmiany przez mieszkańców bloków.

Właścicieli lub osoby pragnące adoptować Bronka prosimy o kontakt: 662 749 676










Prosimy o przeznaczenie  1 % podatku na działalność 

Krośnieńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt

                             przekazując go na 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt -KRS 12533 

                        z dopiskiem   "Krosno"





Uwaga zebranie !





Zapraszamy  członków  stowarzyszenia na zebranie, które 
odbędzie się w  poniedziałek  13.04.2015r. o godz. 17-tej  w siedzibie KSOZ - Krosno ul .Grodzka 10   .
Temat – bieżące sprawy .


1 % na Krośnieńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt


Prosimy o przekazanie  1 % podatku na działalność 

Krośnieńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

KRS: 0000408941

Zgodnie  z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie  z dnia 18.03.2015r.
podmiot : Krośnieńskie Stowarzyszenie Ochrony  Zwierząt o numerze KRS 0000408941 posiada status organizacji pożytku publicznego .
Przedmiotem działalności statutowej organizacji pożytku publicznego jest nieodpłatna działalność statutowa w zakresie działań na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze  zwierzętami  oraz zapewnienie im niezbędnych  warunków  bytowych; działanie  na rzecz dobrostanu  zwierząt ze  szczególnym  uwzględnieniem  zwierząt  przebywających  w schroniskach; edukacja  społeczeństwa w zakresie ochrony  zwierząt i przestrzegania prawa  w tym  zakresie; zwalczanie  przejawów  znęcania się  nad zwierzętami , działania w  ich  obronie  i  niesienie im  pomocy .