Kto przygarnie Bronka?


Bronek to około roczny, czarny kocurek z białymi łapkami i białą krawatką. Od zimy 2015 błąka się po Osiedlu Traugutta w Krośnie, w rejonie ulicy Batorego. Jest oswojony, miauczy do ludzi, wskakuje na balkony mieszkań na parterze. Jest dokarmiany przez mieszkańców bloków.

Właścicieli lub osoby pragnące adoptować Bronka prosimy o kontakt: 662 749 676


Prosimy o przeznaczenie  1 % podatku na działalność 

Krośnieńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt

                             przekazując go na 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt -KRS 12533 

                        z dopiskiem   "Krosno"

Uwaga zebranie !

Zapraszamy  członków  stowarzyszenia na zebranie, które 
odbędzie się w  poniedziałek  13.04.2015r. o godz. 17-tej  w siedzibie KSOZ - Krosno ul .Grodzka 10   .
Temat – bieżące sprawy .


1 % na Krośnieńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt


Prosimy o przekazanie  1 % podatku na działalność 

Krośnieńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

KRS: 0000408941

Zgodnie  z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie  z dnia 18.03.2015r.
podmiot : Krośnieńskie Stowarzyszenie Ochrony  Zwierząt o numerze KRS 0000408941 posiada status organizacji pożytku publicznego .
Przedmiotem działalności statutowej organizacji pożytku publicznego jest nieodpłatna działalność statutowa w zakresie działań na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze  zwierzętami  oraz zapewnienie im niezbędnych  warunków  bytowych; działanie  na rzecz dobrostanu  zwierząt ze  szczególnym  uwzględnieniem  zwierząt  przebywających  w schroniskach; edukacja  społeczeństwa w zakresie ochrony  zwierząt i przestrzegania prawa  w tym  zakresie; zwalczanie  przejawów  znęcania się  nad zwierzętami , działania w  ich  obronie  i  niesienie im  pomocy .


 

OGŁOSZENIE

KSOZ zawiadamia  wszystkich  członków stowarzyszenia , że w dniu 11.03.2015r. o godz. 17-tej odbędzie się zebranie wszystkich  członków KSOZ . Zebranie  odbędzie  się  w siedzibie  stowarzyszenia – Krosno
ul . Grodzka 10.
Głównym  celem  zebrania będą :
- bieżące  sprawy  organizacyjne tj. przedstawienie sprawozdań za rok 2014
-podjęcie uchwały w/s sprawozdania  finansowego za w/w rok
-sprawy bieżące.

Uwaga !
Uprzejmie przypominamy , że składka członkowska wynosi minimum   5 zł. za miesiąc. Prosimy o uregulowanie wpłat związanych z przynależnością do KSOZ.

Nowy numer rachunku bankowego został  podany do wiadomości na początku grudnia 2014r.

Walentynki w przytulisku :-)

W tegoroczne walentynki przytulisko odwiedziło kilku uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie w ramach realizacji szkolnego projektu ekonomicznego. Pod opieką wolontariuszki KSOZ, uczniowie zapoznali się z psami, wyprowadzili wszystkie na długi spacer, wyczesali je, oraz pomogli w pracach porządkowych na terenie przytuliska. W ostatnim czasie uczniowie również przeprowadzili w szkole zbiórkę karmy dla zwierząt z krośnieńskiego przytuliska. Odwiedziny przebiegły w bardzo miłej atmosferze.

                    


                                     

Igi - nowy pies w przytulisku!

Igi został wyłapany w dniu 2. lutego 2015 przy ul. Decowskiego w Krośnie (Polanka). To młody, średniej wielkości, rudy pies z białą krawatką, bardzo przyjazny. Właścicieli lub osoby rozpoznające sunię prosimy o kontakt:
Straż Miejska w Krośnie: tel. 986, 13 47 436 07 lub 43 204 14
lub
KSOZ: ksoz@o2.pl, tel. 13 47 43 904 (podczas dyżurów w poniedziałki i piątki)